Online bestellen - Webapplicatie

Voor Aveve Retail (tuincentra) heeft Xtendit een on-line bestelsysteem ontwikkeld waarmee iedere zaakvoerder on-line zijn bestellingen kan plaatsen en opvolgen:

Aveve Scherm 497X365

Deel referentie