Bedrijfsgegevens

Ondernemingsnummer: 0474.396.217
BTW-Nummer: BTW BE 0474.396.217
Statutaire Naam: Xtendit Solutions NV
Oprichtingsdatum: dinsdag 6 maart 2001
E-mail: info@xtendit.be
Telefoon: +32 (0)12 39 06 50
Maatschappelijke zetel: Luikersteenweg 158, 3700 TONGEREN, BELGIË

Factuurvoorwaarden

1. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen.

2. Klachten moeten binnen 7 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven toekomen. Laattijdige klachten worden niet weerhouden.

3. De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over nadat het verschuldigde bedrag, inclusief eventuele kosten, rente en boete volledig betaald is.

4. De aansprakelijkheid van Xtendit Solutions kan het bedrag van de factuur niet overtreffen,

5. Iedere, zelfs gedeeltelijke, op de vastgestelde datum niet betaalde factuur zal van rechtswege vanaf de factuurdatum een rente opbrengen van 10% per jaar, zonder dat een voorafgaande aanmaning nodig is.

6. Bovendien zal het saldo dat niet betaald is op de vervaldag vermeerderd worden met een forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50, onafgezien van eventuele intresten en kosten.

7. Voor geschillen zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd, en het Belgische recht en de nederlandstalige rechtpleging is van toepassing.

Contacteer

Xtendit Solutions

Xtendit Solutions is een onderdeel van de InterOffice Group.

Hoofdactiviteiten zijn:

  • Totaal Pakket IT (Hardware - software)
  • School - en kantoorbenodigdheden
  • Kantoorinrichting