Over Xtendit

De naam Xtendit is afgeleid van het Engelse woord voor "verruimen". Xtendit Solutions werkt aan oplossingen die de visie van uw management op de bedrijfsprocessen ondersteunen en verruimen. Xtendit bevat in haar naam ook het component "IT". Hiermee willen wij sterk focussen op het gebruik van "State of the Art" informatietechnologie met oog op ondersteuning van de processen en onderhoud na het project. Deze technologie, eigen ontwikkeld of geïntegreerd van derden, koppelen wij aan proceskennis en moderne managementsconcepten met het oog op maximalisatie van toegevoegde waarde, aandeelhouderswaarde en gebruikerstevredenheid.

Xtendit is ontstaan toen een aantal ervaren Management en IT consultants, allen met diverse competentiegebieden, hun individuele skills bundelden.

Xtendit kan hierdoor concepten en technologieën die ontstaan op multinational niveau overhevelen naar het niveau productie- en distributieondernemingen op de middenmarkt en dit alles aan een acceptabele prijszetting.

SMART in ICT staat voor:

S
pecifieke 
Meetbare 
Aanvaardbare 
Resultaatgerichte en 
Tijdsgebonden 

oplossingen in de informatie- en communicatietechnologie, geleverd en ondersteund door en met experten, dit in een open geest en in samenspraak met onze klanten.

  • Professionele aanpak van informaticaprojecten
  • Automatiseren van bedrijfsprocessen op een efficiënte manier
  • State-of-the-art technologie 
  • Up-to-date kennis van zijn medewerkers
  • Kwalitatieve oplossingen
  • Gedegen nazorg