Nieuwe 'Drone' technologie...

DRONES

Drones, waaronder UAV's (Unmanned Aerial Vehicle) of RPAS (Remotely-Piloted Aerial Vehicle), bedoeld worden zijn technologisch uitgegroeid tot een stabiel platform voor tal van bedrijfstoepassingen.

Stabiele multi-rotor platformen zijn beschikbaar in combinatie met hoogwaardige sensoren en camera's die toelaten om moeilijk bereikbare plaatsen in beeld te brengen. Denk hierbij aan inspecties van infrastructuur, Metingen bij verontreiniging of lekken, opnames maken van evenementen of oefeningen, controle van gewassen, inspecties van begroeiingen, controles bij overstromingen, ...

Vaak vergeten maar minstens even belangrijk is het binnenshuis gebruik van drones. Grote bedrijfshallen, grote installaties, inbraakgevoelige plaatsen, oudere industriële locaties zijn plaatsen waar een drone een sterke meerwaarde kan bieden.

WETTELIJK KADER

De wetgeving betreffende het gebruik van drones buitenshuis is echter nog niet aangepast aan de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Vaak zal men gevraagd worden om een vluchtplan of notice to airmen te maken voor een grotere operatie buitenshuis. Zolang een drone niet zwaarder is dan 25 kg wordt het momenteeld gedoogd onder de wetgeving van modelbouwvliegtuigen.

NIEUW WERKTUIG

Xtendit Solutions ziet een drone als een nieuw werktuig in de toolkit van specifieke veldwerkers. Dat gaat van hulpdiensten die een snel blik op een situatie nodig hebben, over landbouwers naar verzekeringsinspecteurs die schade moeten meten op moeilijk of gevaarlijk bereikbare plaatsen. Drones kunnen ook ingeschakeld worden in snelle leveringen of staalnames.

Xtendit Solutions gelooft in het fit-to-purpose principe dat ook heerst in de wereld van de veldcomputers. Een drone moet aangepast zijn aan de gebruiker en zijn taken. Het werkproces van de gebruiker moet ondersteund worden. De datastromen rond een drone moeten geintegreerd worden in de datastromen van de gebruiker. Samen met haar partners werkt Xtendit Solutions aan een aanbod van drones voor diverse doeleinden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met opslag in voertuigen, laden tijdens verplaatsingen, ...

Tevens wordt er gewerkt aan de integratie van Muse in de sturing van drones via het publieke 3G-netwerk. Dit als alternatief voor de klassieke RF-sturing laat gebruik over een grotere afstand toe terwijl ook gebruik van drones rond antennes mogelijk wordt. Een drone zou bijvoorbeeld uitgerust met herlaadstationnen de overvlieging en meting van een gasleiding kunnen uitvoeren. Dit is welliswaar op dit moment wettelijk nog niet mogelijk, maar we volgen de evoluties in dit veelbelovende vakgebied de voet.

Garanties

  • Milieuvriendelijk, snel en efficiënt inzetbaar
  • Geruisloos op 25 m afstand
  • Intelligente Drone
  • Ontelbare toepassingen

Deel